Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg

Restoration of a dry-stone wall 05.07.23-29.07.23

Beräich(er): Aarbecht am sozialen oder edukative Beräich, Ëmweltschutz, Entwécklungs-zesummenaarbecht, Kultur
Programm: Service volontaire européen

Organisation d’accueil:

Etudes et chantiers

Etudes et chantiers

Missioun:

Adress / Land:
Ancy-Dornot, France

Dauer: < 2 Méint
Ufank: Juli 2023
Schluss: Juli 2023
Typ vun der Missioun: Am Grupp

Aufgaben vum Volontaire:

2 weeks to participate in the restoration of a dry-stone wall !

Gesichte Profil:

This project is open to everyone (regardless of gender, age, nationality…). The only condition to participate is your motivation!

Äre Kontakt:

Elena Koroglanoglou
elena.koroglanoglou@snj.lu
+352 621 394 907