Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg

Ech ?! Fräiwëlleg ?! 07.12.2024

FR
Tu envisages de faire un service volontaire mais tu souhaites avoir plus d’informations sur ce qui t’attend ? Alors inscrits-toi à la Formation « Ech ?! Fräiwëlleg ?! »
Lors de cette journée de formation, tu découvriras divers sujets importants à prendre en considération avant de te lancer dans un service volontaire : l’identité, l’interculturalité, la communication et bien plus encore.
Cette formation te fera prendre conscience non seulement l’impact sociétal qu’aura ton engagement dans un service volontaire, mais elle pourra également te démontrer comment ce type d’engagement peut t’aider dans ton développement personnel.
Cette formation t’aidera à t’engager en connaissance de cause et de prendre le meilleur départ possible dans cette nouvelle aventure.

LU
Du bass dorun interesséiert en Fräiwëllegendéngscht ze maachen , mee du brauchs nach weider Informatiounen iwwert wat dech erwaart? Dann mell dech elo un der Formatioun “Ech?! Fräiwëlleg?!” un.
Wärend dësem Formatiounsdag, entdecks du verschidden wichteg Sujeten déi s du an Betruecht muss huelen ier dass de dech dozou entscheets dech an engem Fräiwëllegendéngscht ze engagéieren: Identitéit, Interkulturalitéit, Kommunikatioun an nach vill méi.
Dozou weist dir dës Formatioun net nëmmen wéi een Impakt däin Engagement op d’Gesellschaft kann hunn mee och zousätzlech wéi dësen dir selwer hëlleft als Persoun ze wuessen.
Mat all dësen Informatiounen am Gepäck, kanns du dech an dëst Abenteuer stierzen.

Délai d'inscription : 27.11.2024