Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg

Vakanzekolonien a méi bei youngcaritas

Domaine : Tourisme, Travail social et éducatif
Programme : Service volontaire national

Organisation d’accueil :

youngcaritas

youngcaritas

Mission :

Adresse / pays :
11-13 rue de Geespelt
L-3378 Livange

durée : 3 - 6 mois
début : à convenir
fin : à convenir
type de mission : Individuelle

Description de la mission :

youngcaritas ass eng Plattform fir jonk Leit, déi dir d'Méiglechkeet bitt, dech ze engagéieren a sou e positiven Impakt op d'Gesellschaft ze hunn. Mir sinn der Meenung, datt déi Jonk Chancë brauchen, fir eng nohalteg Welt vu Solidaritéit a sozialer Gerechtegkeet ze schafen.

Tâches du volontaire :

De Beräich Kolonië vu youngcaritas bitt all Joer verschidden Themekolonien, Summerkolonien a Schikolonien am In- an Ausland un. Dobäi kanns du:

  • hëllefen d’Kolonië ze preparéieren
  • hëllefen d’Kolonië ze koordinéieren
  • op verschiddene Kolonië bei der Animatioun aushëllefen
  • op verschiddene Kolonië als Kach mat goen

Profil recherché :

  • mindestens 16 Joer al sinn
  • Loscht hunn mat Menschen ze schaffen
  • eng Sprooch vum Land schwätzen

Votre contact :

Nick Clesen
charge@youngcaritas.lu
3674681