Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg

Assistent fir Social Media / Kanner- & Jugendprogrammer

Domaine : Culture, Tourisme, Travail social et éducatif
Programme : Service volontaire national

Organisation d’accueil :

Centre Européen Schengen asbl

Centre Européen Schengen asbl

Mission :

Adresse / pays :
6, rue Robert Goebbels
L-5444 Schengen

durée : à convenir
début : à convenir
fin : à convenir
type de mission : Individuelle

Description de la mission :

D‘Centre Européen Schengen asbl gouf gegrënnt fir den Tourismus an der Regioun ronderëm Schengen an d’oppe Grenzen an Europa ze promouvéieren. Si geréiert den Europamusée, den Europe Direct Informatiounszenter, an d’Tourist-Info. D‘Associatioun offréiert Visite Guidéeën mam Thema Schenger Ofkommes, a pedagogesche Kanner- a Jugendprogrammer.

 

http://www.visitschengen.lu

Tâches du volontaire :

– Gestioun vun eisem Social Media a Content fir Jonker produzéieren
– Bei der Animatioun vu Kanner- a Jugendprogrammer hëllefen (Bastelatelier, Programmer iwwert EU an d’Schengener Ofkommes).
– Accueil vu Visiteuren am Musée oder an der Tourist-Info

Profil recherché :

– mindestens 18 Joer
– 3 vu 4 Sprooche sinn erwënscht (LU, DE, FR, EN)
– Keng Angscht hu mat Leit ze schwätzen
– Gutt Allgemengbildung / Interessi un der Aktualitéit

Votre contact :

Martina Kneip
martina.kneip@visitschengen.lu
26665810