Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg

Solidaresch aktiv bei youngcaritas

Domaine : Engagement pour la paix, Protection de l’environnement, Protection des animaux, Travail social et éducatif
Programme : Service volontaire national

Organisation d’accueil :

youngcaritas

youngcaritas

Mission :

Adresse / pays :
11-13, rue de Geespelt
L-3378 Livange

durée : 3 - 6 mois
début : à convenir
fin : à convenir
type de mission : Individuelle

Description de la mission :

youngcaritas ass eng Plattform fir jonk Leit, déi dir d'Méiglechkeet bitt, dech ze engagéieren a sou e positiven Impakt op d'Gesellschaft ze hunn. Mir sinn der Meenung, datt déi Jonk Chancë brauchen, fir eng nohalteg Welt vu Solidaritéit a sozialer Gerechtegkeet ze schafen.

Tâches du volontaire :

Am Beräich Solidactive kann all Jugendlechen a jonken Erwuessene sech bei eis solidaresch engagéieren – och du! Mir organiséieren Aktivitéiten a Projete fir benodeelegt Leit, fir den Austausch an eiser Gesellschaft, fir d’Ëmwelt an d’Natur an a villen anere Beräicher, déi dir wichteg sinn.

Béi eis kanns du Däi Projet entwéckelen oder eis beim plangen ënnerstëtzen a selwer mat op d’Aktivitéit kommen.

Profil recherché :

  • mindestens 16 Joer al sinn
  • Loscht hunn mat Menschen ze schaffen
  • eng Sprooch vum Land schwätzen

Votre contact :

Nick Clesen
charge@youngcaritas.lu
3674681